Количка

Количката е празна.

Категории

 

Харесайте ни във Facebook

Защита на личните данни

   

               Политика за защита на личните данни

 

       Фирма КОРЕКОМ Б ЕООД гарантира защитата на  личните данни на Потребителите на САЙТА, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия. Събраните данни могат да бъдат използвани  единствено и само за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.  КОРЕКОМ Б ЕООД  се обвързва безприкословно със задължението да не предоставя събраните лични данни под каквато и да е  форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потребителите.  Нарушаване на това задължение за конфиденциалност може да възникне и, когато това се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

       Фирма КОРЕКОМ Б ЕООД се съобразява с българското законодателство и в частност със Закона за защита на личните данни при събиране, съхраняване и използване на личните данни на Потребителите!

       С приемането на настоящите Общи условия за ползване всеки Потребител изразява изричното си съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по имайл.

   Потребителят се съгласява, че фирма КОРЕКОМ Б ЕООД  си запазва правото по всяко време да изпраща електронни съобщения към Потребителя, включително и информация за актуални новини ипредложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин- corecombg.com.

 

        Местоположение на съхранение и обработка на данни

 

   С Решение от 19.10.2016г - данните, които събираме от Вас, могат да се обработват, прехвърлят и/или съхраняват на местоположение в Европейското икономическо пространство ("ЕИП").

   Съгласно същото Решение от 19.10.2016година- данните, които събираме от Вас, могат също така да се прехвърлят, обработват и съхраняват на място извън ЕИП, като в такъв случай ние ще предприемем всички необходими стъпки, изисквани от приложимото законодателство на ЕС, на страните-членки на ЕИП във връзка с прехвърлянето на лични данни зад граница.

 

              Сигурност на данните

 

     КОРЕКОМ Б ЕООД се задължаваме да въведем подходящите технически и организационни мерки, за да опазим сигурността на Вашите данни и да имаме възможността да спазим задълженията, предоставени в Политиката на поверителност и всички изисквания на приложимото право. В същото време Ние не носим отговорност за нанесени щети, които за извън нашия разумен контрол, включително неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървърите, на които се съхрняват базата данни, съдържащи личните данни. Паралота, която сте избрали при регистрация за достъп до части на нашия САЙТ ви задължава сами да отговаряте за съхраняването на конфиденцилността на тази парола.

 

              Политика за конфиденциалност

 

        Фирма КОРЕКОМ Б ЕООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни.

Ето защо моля следвайте няколко полезни съвета за защита за Вашите лични данни:

►Пазете паролата си!Не предоставяйте паролата си на никого, за да може само Вие да имате достъп до акаунта си;

►Ако ползвате обществен  компютър  навън или на обществено място, винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си;

►Не разгласявайте лична информация!

   Фирма КОРЕКОМ Б ЕООД няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта.

    Не са автентични и-мейли от corecombg.com, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от  corecombg.com.

 

 

       Законодателство:

 

Закон за зашита на потребителя (от 2006г.)

Закон за електронната търговия (от 2006г.)

Законът за защита на личните данни( от 2002г.)

от 2007г. България е член на Европейския съюз и е сред страните, които са предвидили задължителните мерки, залегнали в Директива 95/46/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24.10.1995г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.